Privacy statement

Laatste update op 9 augustus 2021

'Eddie' is een geregistreerde handelsnaam van Inhouse Filming Global B.V.. Via haar websites verwerkt Inhouse Filming Global B.V. privacygevoelige of persoonlijke gegevens. We hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en verwerken en beschermen persoonsgegevens met zorg. Inhouse Filming B.V. is verantwoordelijk voor alle verwerking van gegevens. Deze privacy statement verklaart welke gegevens we verzamelen en met welk doel.

Soorten gegevens

We gebruiken de volgende gegevens voor het doel dat in deze statement wordt benoemd:

Basisgegevens

  • Naam en adres;
  • Contactgegevens, zoals (mobiele) telefoonnummers en e-mailadressen;
  • Historie van contactgegevens.

Videoproductie gegevens

  • Werkgerelateerde gegevens zoals werkgever en functie;
  • Media zoals video, foto en geluidsfragmenten die geüpload worden naar onze website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verstrek je bepaalde gegevens aan ons. Dit kunnen persoonsgegevens of gegevens met gevoelige inhoud zijn.

Technische gegevens

Gedetailleerde technische en andere gegevens aangaande het gebruik van onze websites en applicaties, zoals het gebruikte apparaat, afmetingen van het scherm, browsergegevens en -taal, datum en tijdstip van interactie, IP-adres, en zoektermen ingevuld in onze website of applicaties. Welke gegevens we gebruiken is afhankelijk van doel waarmee deze gegevens verwerkt worden. We gebruiken niet alle hierboven genoemde gegevens voor elke productie. Het gebruik hangt af van de specifieke productie.

Oorsprong van de gegevens

Wij verkrijgen gegevens door jouw te verzoeken deze aan ons te verstrekken. Jijzelf bepaalt of je deze gegevens wel of niet aan ons wilt verstrekken, bijvoorbeeld door het uploaden van beeldmateriaal naar ons systeem.

Het delen van gegevens

Bij het verwerken van jouw gegevens gebruiken we geen derden. Je gegevens kunnen binnen Inhouse Filming Global B.V. gedeeld worden om je project succesvol af te ronden. Je kunt ons te allen tijde verzoeken jouw rechten uit te oefenen. Dit kan door een e-mail te sturen naar support@eddie.film. Vermeld daarbij, voor zover mogelijk, welke persoonsgegevens het verzoek betreft, welk recht je wil uitoefenen en een bewijs dat jij de eigenaar bent van deze gegevens..

Websiteformulieren

Als je op onze website formulieren invult, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van informatie of het solliciteren op een vacature, worden deze persoonsgegevens alleen gebruikt voor het beoogde doel en niet langer bewaard dan nodig. We zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Geüpload materiaal

Als je materiaal naar ons uploadt via onze website of via een ander dienst zoals e-mail of WeTransfer, zullen deze gegevens bewaard worden zolang als nodig afhankelijk van de aard of de vorm van de inhoud van het materiaal.

Publicatie

We zullen je data nooit publiceren zonder jouw expliciete en schriftelijk goedkeuring.

Beveiliging

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om het misbruik en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technieken op onze website. Meer informatie over cookies, de soorten cookies die we gebruiken en welke controle je hebt bij het gebruik van cookies kun je vinden in ons Cookiebeleid.

Inzicht in of aanpassing van jouw gegevens

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen over onze privacy statement of als je jouw persoonlijke gegevens wenst in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Jij hebt het recht om jouw persoonlijk gegeven in te zien, te verbeteren of door te sturen. Je hebt ook het recht om het verwerken van jouw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken.

Vragen

Voor vragen of klachten omtrent privacy kun je een e-mail sturen naar support@eddie.film

Wijzigingen

Dit document kan gewijzigd worden zonder mededeling daarover. De datum bovenaan dit document geeft aan wanneer het voor het laatst gewijzigd is.